Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

MCC; inşaat, mekanik tesisat ve endüstriyel tesisler ana faaliyet konusunda tüm yürüttüğü faaliyetlerinde Türkiye’de ve dünyada lider bir pozisyonu hedeflemektedir. Nerede ve hangi koşulda olursa olsun, her zaman en iyi performansını göstererek tum işlerini aynı yüksek kalitede müşterilerinin beklentisinin ötesinde tamamlamayı amaçlamaktadır.

MCC; Kurduğu Kalite Yönetimi Sistemini etkin bir şekilde işletmeyi, topluma ve çevreye değer katmayı, yapmış olduğu faaliyetlerde müşteri beklentilerini aşmayı, sürdürülebilir büyümesini her zaman arttırmayı yönetim taahütü olarak güvence altına alır.

Kalite ilkelerimiz

  • Müşteri odaklılık önceliğimizdir. Müşterilerimizin talep ve beklentilerini anlar, uzun soluklu ve güvene dayalı ilişkiler kurarız.
  • Liderlik anlayışımız tecrübelerimizden gelen kazanımlarımızı kayıt eder ve kurumsal hafızayı oluştururuz.
  • Nitelikli personel ve insan kaynağımız en önemli değerimizdir. Eğitim vazgeçilmezimizdir. Yenilikçilik anlayışımız, sürekli öğrenerek bilginin kazanılması ve paylaşılması neticesinde oluşur.
  • İş ortaklarımızın, alt yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin kalite performansının, kalite hedeflerimizle uyumlu olması için sürekli denetlemeler yaparak ,daha iyisini gerçekleştirmek için çalışırız.
  • Süreç yönetimi ve stratejik adımlarımızı, birbiri ile ilişkili tüm faaliyetlerimizi yönetmek için kullanırız. Her proje için öncelikleri belirler, ilgili tüm birimlerle paylaşır, süreçlerin performansını takip ederiz.
  • İşlerimizi planlar, kalite üzerinde maliyet ve zaman baskısı oluşmasına izin vermeyiz.
  • Potansiyel riskleri ve fırsatları belirler, operasyonel hedeflerimize ulaşmak için gerekli aksiyonları alırız.
  • Değişiklikleri tüm etkileri ile değerlendirir, yeniden planlarız. MCC varlıklarını korur ve değer katarız.
  • Sürekli gelişim, sürekli iyileştirme kültürümüz sayesinde, yasalara uygun bir şekilde sistemimizin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmayı hedefleriz.

Mcc Yönetimi , çalışanlarına bu ilkeleri uygulamaları ve kalite kültürü anlayışıyla en üst düzeyde operasyonel verimliliği yakalamak için gereken tüm kaynakları temin eder.

MCC, imzasını taşıyan tüm projelerde, kalite ilkelerini, tüm çalışanların katılımıyla uygulayıp, sürekli iyileştirmeler yaparak geleceğe birlikte taşıyacağına inanmaktadır.