Çevre Politikamız

ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Biz,çevre yönetimi,iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki yasalar, tüzükler, mevzuat ve düzenlemelere uyar, yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası olarak kabul ederiz.

Çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemleri araştırır ve bunun takipçisi oluruz.

Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan atıkların yaratacağı kirliliğin önlenmesi için,atık miktarlarını ve bu atıkların olumsuz etkilerini azaltıcı tedbirler uygularız.

Çevresel konularla ilgili üçüncül kuruluşlardan gelen yapıcı önerileri dikkate alır, insana ve çevreye her zaman saygılı oluruz.

Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar birlikte çalıştığımız herkesle çevrenin korunması konusunda işbirliği yaparız.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz etkileyecek koşulları ortadan kaldırarak, uygun çalışma ortamı sağlarız.

Çevre koruma bilincinin,iş sağlığı ve güvenlik bilincinin bütün çalışanlarımızda düzgün bilgi ve döküman akışı ile yerleşmesi ve gelişmesini sağlar ve bunu sürekli kılarız.

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirir, ülkemiz ve dünya için çevre koruma bilinciyle davranır ve bu bilinci kamuoyuna bildirir bilgimizi paylaşırız.

Çevre politikasını uygularken, hedeflerimize ulaşmada tüm personelimizin her türlü gayret ve çabayı göstereceğine inancımız tamdır.